Skip to main content

Contact A. Egenvall

From: Survey of the Swedish Dog Population: Age, Gender, Breed, Location and Enrolment in Animal InsuranceÖversikt av den svenska hundpopulationen: ålder, kön, ras, geografisk lokalisering och försäkringsbenägenhet

Contact corresponding author
\