Skip to main content

Survey of the Swedish Dog Population: Age, Gender, Breed, Location and Enrolment in Animal InsuranceÖversikt av den svenska hundpopulationen: ålder, kön, ras, geografisk lokalisering och försäkringsbenägenhet

Access & Citations

  • 65
    Article Accesses
  • 0
    Web of Science
  • 10
    CrossRef

Citation counts are provided from Web of Science and CrossRef. The counts may vary by service, and are reliant on the availability of their data. Counts will update daily once available.

\