Skip to main content
 • Published:

The Occurrence of Summer Mastitis in Jutland (Denmark) in Relation to Meteorological Factors

Forekomsten af sommermastitis i Jylland (Danmark) i relation til meteorologiske faktorer

Abstract

Data for incidence of summer mastitis in 14 veterinary practices in Jutland (Denmark) were related to meteorological factors using statistical methods. A correlation and regression analysis showed that summer mastitis occurred earlier in years with high temperature and precipitation in early summer. The annual number of cases markedly increased over the years 1953 to 1980. This increase was described by applying a linear increase with with year to a logarithmic transformation of the annual incidence.

Analysis of 10-day incidences from the veterinary practices and daily incidence from a test site at St. Vildmose (Jutland) showed that incidence of summer mastitis could be related to temperature and wind velocity within the previous 10 days. High temperature and low wind velocity in this period increase the incidence. This indicates that the incubation period of summer mastitis is at maximum about 10 days. The activity of the fly (Hydrotaea irritans Fall), which acts as mechanical vector for the bacteria is influenced by temperature and wind velocity. This may explain the variation in incidence of summer mastitis during the season and from year to year.

Sammendrag

Data for incidensen af sommermastitis i 14 veterinære praksis-områder i Jylland (Danmark) sammenholdtes med meteorologiske faktorer ved anvendelse af statistiske metoder. En korrelations- og regressionsanalyse viste, at sommermastitis forekommer tidligere i år med høj temperatur og nedbør i forsommeren. Den årlige incidens stiger stærkt op gennem årene fra 1953 til 1980. Denne stigning kunne beskrives som en lineær stigning i en logaritmisk form af den årlige incidens.

Analyse of 10-døgns incidensen fra de veterinære praksis-områder og af den daglige incidens fra et forsøgsområde i St. Vildmose (Jylland) viste, at incidensen af sommermastitis afhænger af temperatur og vindhastighed i de foregående 10 dage. Høj temperatur og lav vindhastighed i denne periode forårsager en stigning i incidensen. Dette indikerer, at inkubationstiden for sommermastitis maksimalt er ca. 10 døgn. Temperatur og vindhastighed påvirker formentlig aktiviteten af de insekter, der virker som vektorer for sygdommen, med deraf følgende påvirkning af den kliniske sygdoms incidens.

References

 • Danish Meteorological Institute: Middeltemperatur og middelnedbør 1931–60. (Mean temperature and mean precipitation 1931–60). Copenhagen 1975.

 • Draper, N. R. & H. Smith: Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons 1966.

 • Helwig, J. T. & K. A. Council: SAS User’s Guide. 1979 Edition. SAS Institute Inc. 1979.

 • Kunze, B.: Untersuchungen zur Prophylaxe der Pyogenis-Mastitis bei Jungrindern. (Investigations on prophylaxis of pyogenes mastitis in heifers). Diss. Hannover 1976.

 • Madsen, Mr.: Sommermastitis. Bakteriologiske og transmissionsdyna-miske undersøgelser. (Summer mastitis. Bacteriological and transmissiondynamic studies). Ph.D. Thesis, Gopenhagem 1985.

 • Nielsen, B. O., B. M. Nielsen & O. Christensen: Plantagefluen, Hydrotaea irritans, på graessende kvier. (The plantation fly, Hydrotaea irritans, on grazing heifers). Ent. Meddr. 1972, 40, 151–173.

  Google Scholar 

 • Popp, D.: Untersuchungen in der Börde Lamsted zur Wirksamkeit handelsüblicher Pyogenesvakzine unter Mitbeachtung ökologischer Gegebenheiten. (Investigations in the Lamstedt plain on the effect of common trade pyogenes vaccine with consideration of ecological factors). Diss. Hannover 1975.

 • Rudemo, M.; Statistik og sandsynlighedslaere med biologiske anvendelser. Del 2. Varians- og regressionsanalyse, sampling. (Statistics and probability with biological applications. Part 2. Variance and regression analysis, sampling). Copenhagen 1979.

 • Sørensen, G. H.: Sommermastitis. (Summer Mastitis). Diss. Copenhagen 1979.

 • Wennemar, C: Untersuchungen zur Pyogenes-Mastitis des Rindes unter Einbeziehung eines Waccinations-versuches. (Investigations on pyogenes mastitis of heifers in a vaccination trial). Diss. Hannover 1974.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Olesen, J.E., Nielsen, S.A., Hansen, J.W. et al. The Occurrence of Summer Mastitis in Jutland (Denmark) in Relation to Meteorological Factors. Acta Vet Scand 26, 466–481 (1985). https://doi.org/10.1186/BF03546519

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1186/BF03546519

Keywords