Skip to main content

In Vitro Sensitivity to Antibiotics of Swedish Strains of Mycoplasma Gallisepticum

Die in-vitro Empfindlichkeit in schwedischen Stämmen von Mycoplasma gallisepticum gegenüber Antibiotika

Känsligheten in-vitro emot antibiotika hos svenska stammar av Mycoplasma gallisepticum

Summary

The in-vitro sensitivity of 9 different strains of Mycoplasma gallisepticum has been tested using 12 different antibiotics including tetracyclines, erythromycin and tylosin. The latter antibiotic showed the highest effect followed by achromycin and terramycin. Two antibiotics with a high in-vitro effect against Mycoplasma were found in kanamycin and syntodecin.

Zusammenfassung

Die in-vitro Empfindlichkeit in 9 verschiedenen Stämmen von Mycoplasma gallisepticum ist unter Anwendung von 12 verschiedenen Antibiotika, Tetracycline, Erythromycin und Tylosin umfassend, untersucht worden. Das letztgenannte Antibioticum zeigte den grössten Effekt, darauf folgten Achromycin und Terramycin. Zwei Antibiotika mit einem grossen in-vitro Effekt gegenüber Mycoplasma wurden in Kanamycin und Syntodecin gefunden.

Sammanfattning

Känsligheten in-vitro för antibiotika hos 9 stammar av Mycoplasma gallisepticum har undersökts för 12 olika antibiotika inklusive tetracykliner, erythromycin och tylosin. Det senare antibiotikat visade den högsta effekten följd av achromycin och tylosin. Två antibiotika med en hög in-vitro effekt påträffades i kanamycin og syntodecin.

References

 1. Andersson, S. Å.: En behandlingsmetod vid kroniska luftvägsinfektioner hos höns. Svensk vet. Tidn. 1964, 16, 79.

  Google Scholar 

 2. Bakos, C. & K.-A. Karlsson: Om smittsamma luftvägsinfektioner hos höns i Sverige. Proc. 9th Nordic Veterinary Congress, Copenhagen 1962, II, 805–810.

 3. Domermuth, C. H.: Antibiotic resistance and mutation rates of Mycoplasma. Avian Dis. 1960, 4, 456, 466.

 4. Lindgren, N. O.: Streptomycinbehandling vid s.k. hönssnuva. Medlemsbl. Sverg. Vet.-Förb. 1955, 7, 86.

 5. Marthedaly H. E.: Chronic respiratory disease — CRD — (Mycoplasmosis). Nord. Vet.-Med. 1962, 14, 218–230.

  Google Scholar 

 6. Yamamoto, R. & H. E. Adler: The effect of certain antibiotics and chemical agents on pleuropneumonia-like organisms of avian origin. Amer. J. vet. Res. 1956, 17, 538–542.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Lena Silvén.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Silvén, L. In Vitro Sensitivity to Antibiotics of Swedish Strains of Mycoplasma Gallisepticum. Acta Vet Scand 6, 234–238 (1965). https://doi.org/10.1186/BF03547080

Download citation